pro
15

Povijesni dan: BiH dobila status kandidata za EU!

Europsko vijeće je na današnjoj sjednici službeno odobrilo kandidatski status Bosni i Hercegovini! 

 

Ova rasprava održana je samo dva dana nakon što je Vijeće općih poslova EU usvojilo zaključak kojim se preporučuje da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata.

 
 
 
 
 

Podsjetimo, Europska unija je 2003. godine izrazila spremnost da sve zemlje Zapadnog Balkana primi kao članice. Bosna i Hercegovina je 2016. godine podnijela zahtjev za punopravno članstvo u Europskoj uniji, a stjecanje kandidatskog statusa je aktualizirano nakon što je on odobren Ukrajini i Moldaviji.

 

Na sumitu EU 23. i 24. lipnja u Bruxellesu lideri država članica EU su pozvali Europsku komisiju da izradi novi izvještaj o reformskom procesu u BiH, nakon čega bi EU bila spremna da razmotri mogućnost dodjeljivanja statusa kandidata, piše Avaz.

 

Europska komisija je za Bosnu i Hercegovinu u listopadu preporučila status kandidata za punopravno članstvo u EU, uz očekivanje da će se ispuniti osam određenih uvjeta:

 

- prioritetno usvojiti izmjene u postojećem Zakonu o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću

 

- Usvojiti zakon o sudovima Bosne i Hercegovine

 

- Donijeti zakon o sprečavanju sukoba interesa

 

- Poduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala

 

- Odlučno unaprijediti rad na osiguranju efikasne koordinacije na svim razinama kapaciteta upravljanja granicom, kao i osiguranju funkcioniranja sustava azila

 

- Osigurati zabranu torture, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja

 

- Jamčiti slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajuc´eg sudskog postupanja u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima

 

- Osigurati rezultate u funkcioniranju na svim razinama mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujuc´i razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne tekovine EU.

 

Prvi vidljivi učinak procesa europskih integracija za građane BiH bilo je uvođenje bezviznog režima za one s biometrijskim pasošima 15. prosinca 2010. godine, nakon što je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) potpisan 16. lipnja 2008. godine u Luksemburgu, čime je uspostavljen okvir za implementaciju pravnih, administrativnih, institucionalnih i ekonomskih reformi koje će zemlju približiti EU.

 

 

Izvor: Večernji.ba

 


blog comments powered by Disqus