DOBRODOŠLI NA WEB-STRANICE UDRUGE "PRSTEN"
Udruga Hrvata BiH "PRSTEN" vodeća je, nepolitička i neprofitna Udruga u Hrvatskoj za promicanje i zaštitu tradicije, kulture, gospodarske suradnje, druženja i humanitarnog djelovanja Hrvata u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, s ciljem očuvanja temeljnih vrijednosti i jedinstva hrvatskog naroda i njegova prosperiteta. Organizirana je kao nevladina, nepolitička, neprofitna organizacija, a financira se članarinama, sponzorstvima i donacijama dobrih ljudi.

 
 
 
 
Prsten Skip Navigation Links

stu
24

Privremeno produljenje mandata tijelima upravljanja Udruge Prsten

Dana 11. studenoga 2020. svim članovima Udruge upućen je elektronski i dopisni poziv na očitovanje jesu li suglasni da se, s obzirom na trenutačnu epidemiološku situaciju, a samim time i nemogućnost održavanja sjednica Skupštine i Upravnog odbora, svim članovima tijela upravljanja mandat privremeno produlji za daljnjih 6 mjeseci, odnosno do 24. svibnja 2021. godine, s napomenom da će Predsjedništvo sukladno članku 31. Statuta obavljati poslove Upravnog odbora koji ne trpe odgodu dok se ne stvore uvjeti za održavanje sjednice Upravnog odbora.

 

Odazvao se dovoljan broj članova da odluka bude pravovaljana. S obzirom da je za produljenje mandata glasala većina članova koja se odazvala, donesena je sljedeća

 

ODLUKA

 

Do dana 24. svibnja 2021. godine privremeno se produljenje mandat svim tijelima upravljanja Udruge Prsten, i to:

 

 1. Predsjedniku Udruge :

   Pavi Zubaku

 

 1. Članovima Upravnog odbora koji se biraju:

1. Marko Zrakić

2. Vjekoslav Bratić

3. Vjekoslav Jeleč

4. Ivan Tolić

5. Zlatko Vlajčić

6. Ivan Marčeta

7. Marko Rašić

8. Josip Burušić

9. Zvijezdan Stanić

10. Pavo Barišić

11. Goran Brašnić

12. Jozo Stanić

13. Zlatko Stipić

14. Snježana Rebuš

15. Marko Pandurević

16. Ivan Pandurević

17. Stjepan Stjepić

18. Mario Paurević

19. Pavo Djedović

20. Dragica Šamija

21. Tonči Visković

22. Ivan Kapetanović

23. Klara Bagarić

24. Juro Šokčević

25. Hrvoje Soldan

26. Ivan Matanović

27. Miro Vuica

28. Dragica Pavlović

29. Marko Šimić

30. Antun Tubanović

31. Siniša Stanić

32. Luka Čarapović

33. Krunoslav Zmajić

34. Gordana Jelavić

35. Svjetlan Stanić

36. Ante Mandić

37. Draženko Mamić

 

 1. Članovima Nadzornog odbora:

              1. Ivan Miloloža-predsjednik NO

              2. Sandra Bagarić

              3. Stipo Matić

              4. Ivo Jelušić

              5. Ilija Rašić

              6. Slađan Bešlić

              7. Ivica Jakić

 

 1. Članovima Suda časti:

              1. Josip Sarić- predsjednik Suda časti

2. Vlado Ravlić

              3. Anđa Mandić

              4. Nikola Topić

              5. Anita Filipović

 

 

 |    Ispis stranice


Tagovi:    

blog comments powered by Disqus

SKUPŠTINA UDRUGE

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge. Skupštinu čine tijela upravljanja, članovi Upravnog odbora, članovi Nadzornog odbora i Suda časti i najmanje 5 %  ostalih članova Udruge.

Skupština redovito zasijeda najmanje jedanput u tijeku godine, dok se izborna sjednica održava svake dvije godine.

NADLEŽNOST SKUPŠTINE

Skupština Udruge nadležna je za obavljanje sljedećih poslova:

 • donosi i mijenja Statut i druge akte Udruge
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora, predsjednika Udruge, zamjenika
 • predsjednika Udruge, članove Nadzornog odbora i predsjednika Nadzornog odbora, članove Suda časti i predsjednika Suda časti,
 • utvrđuje politiku djelovanja i razvitka Udruge,
 • donosi financijski plan i usvaja završni račun Udruge,
 • odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku Udruge,
 • imenuje počasne članove Udruge,
 • donosi Kodeks časti,
 • donosi sve odluke u svezi s radom Udruge za koji nije nadležan Upravni odbor
 • ili predsjednik Udruge.
 
 
 
 

Kontaktirajte nas:
Udruga Hrvata BiH "Prsten"
Gajeva 2, 10 000 Zagreb.
10 000 Zagreb
tel: +385 1 6133 788
fax: +385 1 6133 797
web: www.udruga-prsten.hr
e-mail: [email protected]
Osnovni podaci:
OIB: 92653606230
Matični broj: 2005557

ŽIRO RAČUN:
Hrvatska poštanska banka d.d.
IBAN: HR0323900011100328241
VALUTA: EUR, HRK

Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR5023400091110665237
VALUTA: HRK
Linkovi

Sva prava pridržana © Copyright 2008-2015 | Datum zadnje izmjene: 23.01.2015. |  Razvoj i podrška:  IN2 d.o.o.