DOBRODOŠLI NA WEB-STRANICE UDRUGE "PRSTEN"
Udruga Hrvata BiH "PRSTEN" vodeća je, nepolitička i neprofitna Udruga u Hrvatskoj za promicanje i zaštitu tradicije, kulture, gospodarske suradnje, druženja i humanitarnog djelovanja Hrvata u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, s ciljem očuvanja temeljnih vrijednosti i jedinstva hrvatskog naroda i njegova prosperiteta. Organizirana je kao nevladina, nepolitička, neprofitna organizacija, a financira se članarinama, sponzorstvima i donacijama dobrih ljudi.

 
 
 
 
Prsten Skip Navigation Links

lis
15

Izborna Skupština UBH Prsten

Na čelu Udruge ostaju Mijo Marić i Pavo Zubak

 

Na izbornoj Skupštini UBH Prsten, održanoj 15. listopada u Zagrebu, Mijo Marić ponovno je izabran za predsjednika, a Pavo Zubak za dopredsjednika Udruge. Također, usvojene su izmjene i dopune Statuta, kao i Odluka o osnivanju sestrinske udruge u Bosni i Hercegovini

 

U dvorani MSAN Grupe d.d., gdje je održana izborna Skupština, okupilo se više od  200 članova i prijatelja  UBH Prsten, a prigodnim govorom na početku im se obratio predsjednik Udruge Mijo Marić. Pozdravljajući sve okupljene, posebno nazočne utemeljitelje Udruge, počasne predsjednike  Iliju Tolića i Marka Pipunića, zahvalio je na golemom odazivu članova te naglasio kako je ova skupština i predviđena samo za njih, bez gostiju i uzvanika. “Dolazak u ovako impozantnom broju potvrda je da smo na pravom putu,“ zaključio je, čestitajući ujedno 11. obljetnicu Udruge zaželjevši nastavak zajedništva u očuvanju vrijednosti koje baštinimo.

 

Nakon otvaranja Skupštine i izbora radnih tijela, u ime Radnog predsjedništva okupljenima se obratio i glavni tajnik Udruge Marjan Biškić, čestitajući 11 godina predanog rada, ljubavi i odanosti idejama i vrijednostima Prstena, a potom je nastavljen službeni dio programa. Usvojen je Dnevni red i Poslovnik o radu izborne Skupštine, nakon čega je predsjednik Udruge Mijo Marić podnio Izvješće o radu Udruge za razdoblje od 10. svibnja 2014. do 15. listopada 2016.

 

 

Iako nesklon dugim govorima, Marić je zaključio kako su u protekle dvije godine članovi Udruge toliko radili da iz obzira prema njima mora barem ukratko navesti najvažnije aktivnosti i događanja. “Rad Udruge otvorili smo javnosti, što potvrđuje i prijam u članstvo 566 fizičkih i 36 pravnih osoba,“ istaknuo je na početku izvješća, spomenuvši potom brojne aktivnosti Udruge, podružnica i ogranaka te klubova i Zaklade. Posebno se osvrnuo na humanitarni aspekt rada Udruge, ističući kako je samo u akciji pomoći poplavljenim područjima u BiH prikupljeno oko 16 tona hrane i lijekova te lijekova u vrijednosti više od 300 tisuća kuna. Osim navedene tvarne pomoći prikupljeno je i podijeljeno za pomoć poplavljenim područjima više od 800.000 kn,  a uz tu najveću u protekle dvije godine organizirane su i brojne druge humanitarne akcije. Također, održani su brojni sastanci i susreti u RH i BiH s ciljem pomoći Hrvatima u BiH, kao i večere u središnjici i podružnicama, gdje je posebno pohavlio masovan odaziv u Đakovu. Udruga je nastavila i s tradicijom izdavanja časopisa “Prsten“, a za svoj predani rad i proaktivno djelovanje ove je godine i nagrađena priznanjem Večernjakov pečat. “Svi koji su u protekle dvije godine na bilo koji način sudjelovali u radu Udruge zaslužni su za to,“ poručio je na kraju svojeg izlaganja predsjednik Udruge Mijo Marić.

 

Potom je Skupštinu nastavio voditi glavni tajnik koji je posebno pohvalio Forum mladih, zaključivši kako su mladi budućnost svijeta pa i Prstena, kao i Klub žena, istaknuvši njihovu nezamjenjivu ulogu, kako u obiteljima tako i u Udruzi.

 

Financijsko izvješće podnio je Pavo Djedović iz tvrtke Leitner&Leitner, koja vodi financijsko poslovanje Udruge, zaključivši da je sve uredno, transparentno te dostupno na internetskoj stranici Udruge.

 

Nalaz i mišljenje Nadzornog odbora o radu izabranih tijela upravljanja Udruge iznio je Josip Sarić ističući da je u proteklom dvogodišnjem razdoblju održano 13 sjednica proširenog Predsjedništva i 12 sjednica proširenog Upravnog odbora, te je također zaključio da je sve bilo u skladu sa Statutom Udruge.

 

Potom su predložene izmjene i dopune Statuta, i to članka 24 - da se u Upravni odbor uz dosadašnje članove uvrste predsjednici ogranaka, predsjednik i zamjenik sestrinske udruge Prsten u BiH koja je  u osnivanju te da umjesto dosadašnjih 50 članova Upravni odbor ima 60 članova,  kao i članka 30, kojim bi se Predsjedništvo UO, uz predsjenika i zamjenika te glavnog tajnika, povećalo s osam na dvanaest članova Udruge, čime bi se osigurao kvalitetniji linijski rad. Predložene izmjene i dopune, o kojima se u posljednja tri mjeseca raspravljalo na svim tijelima Udruge, jednoglasno su prihvaćene.

 

Donesena je i Odluka o osnivanju Udruge bosanskohercegovačkih Hrvata “Prsten“ u BiH, čije će sjedište biti u Vitezu, a tim povodom okupljenima se obratio Zdenko Vukić, čelnik Inicijativnog odbora UBHH “Prsten“. Prenoseći im pozdrave članova Odbora, rekao je da su izradili svu potrebnu dokumentaciju i sve uskladili sa zakonima u BiH u suradnji s tamošnjim Ministarstvom pravde. “Zahvaljujući ugledu koji vi baštinite, vjerujemo da ćemo imati brojno članstvo te tako pridonijeti zajedničkom cilju,“ poručio je Vukić, a Biškić je također izrazio uvjerenje kako će to biti jako dobro za Hrvate u BiH.

 

Potom je uslijedilo utvrđivanje liste kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika te je Eva Mijatović ustvrdila kako su jedini kandidati dosadašnji čelnici Udruge, koje je pak predložio Upravni odbor, a predsjednik Verifikacijske komisije Ivan Pandurević konstatirao je da je sa 182 nazočna člana Skupština pravovaljana.  Nakon glasovanja, gdje su svi nazočni bili za predložene kandidate, glavni tajnik Marjan Biškić čestitao je Miji Mariću i Pavi Zubaku na reizboru.

 

Nakon čelništva Udruge, izabrani su i članovi za Upravni odbor i Nadzorni odbor te Sud časti, koje su na prijedlog UO okupljenima predstavili Dragica Šamija i Ivan Marčeta. Ujedno su razrješeni dosadašnji članovi svih tijela Udruge, a donesena je i odluka o mogućem izglasavanju nepovjerenja članu koji se ne odaziva na sjednice i ne sudjeluje u radu.

 

Prijedlog Plana rada za 2017/2018. godinu iznio je zamjenik predsjednika Pavo Zubak, koji je pritom zahvalio svim članovima na ukazanom povjerenju. “Ponosni smo što smo proveli više od 150 aktivnosti u protekle dvije godine te tako planiramo i nastaviti,“ poručio je. Dajući smjernice za rad u idućem dvogodišnjem mandatu, posebno je naglasio važnost osnivanja novih i jačanje starih ogranaka i podružnica te postizanje financijske stabilnosti, kao i jačanje medijske strategije, zaključivši kako treba definirati timove koji će sve planirano i realizirati. Uz taj, usvojen je i Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu.

 

Na kraju se okupljenima ponovno obratio predsjednik Mijo Marić, zahvalivši svima na dosadašnjem povjerenju.“Strpljivo smo svi skupa gradili ljepšu i bolju sliku o bosanskohercegovačkim Hrvatima i vjerujem da smo u tome prilično uspjeli,“ rekao je, dodavši kako tako dobru ekipu od nekoliko tisuća vrijednih suradnika nigdje drugdje ne bi mogao naći. Posebno je zahvalio svojem zamjeniku Pavi Zubaku i glavnom tajniku Marjanu Biškiću, kao i svim članovima tijela Udruge. “U idućem razdoblju nastavljamo s dosadašnjim radom, s naglaskom na uzajamne odnose u kojima su najvažniji tolerancija i prihvaćanje naših različitosti,“ poručio je, naglasivši pritom i važnost osnaživanja gospodarskog aspekta te nužnost bolje medijske prezentacije, kao i jačanja suradnje RH i BiH.

 

U prigodnom dijelu programa nastupili su KUD “Prsten“ iz Varaždina i KUD “Izvor“ iz Viškova, koji su oduševili okupljene te su s pjesomom i plesom nastavili i tijekom domjenka, neizostavnog dijela gotovo svakog okupljanja članova Udruge Prsten.

 

 |    Ispis stranice


Tagovi:    

blog comments powered by Disqus

SKUPŠTINA UDRUGE

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge. Skupštinu čine tijela upravljanja, članovi Upravnog odbora, članovi Nadzornog odbora i Suda časti i najmanje 5 %  ostalih članova Udruge.

Skupština redovito zasijeda najmanje jedanput u tijeku godine, dok se izborna sjednica održava svake dvije godine.

NADLEŽNOST SKUPŠTINE

Skupština Udruge nadležna je za obavljanje sljedećih poslova:

  • donosi i mijenja Statut i druge akte Udruge
  • bira i razrješava članove Upravnog odbora, predsjednika Udruge, zamjenika
  • predsjednika Udruge, članove Nadzornog odbora i predsjednika Nadzornog odbora, članove Suda časti i predsjednika Suda časti,
  • utvrđuje politiku djelovanja i razvitka Udruge,
  • donosi financijski plan i usvaja završni račun Udruge,
  • odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku Udruge,
  • imenuje počasne članove Udruge,
  • donosi Kodeks časti,
  • donosi sve odluke u svezi s radom Udruge za koji nije nadležan Upravni odbor
  • ili predsjednik Udruge.
 
 
 
 

Kontaktirajte nas:
Udruga Hrvata BiH "Prsten"
Gajeva 2, 10 000 Zagreb.
10 000 Zagreb
tel: +385 1 6133 788
fax: +385 1 6133 797
web: www.udruga-prsten.hr
e-mail: [email protected]
Osnovni podaci:
OIB: 92653606230
Matični broj: 2005557

ŽIRO RAČUN:
Hrvatska poštanska banka d.d.
IBAN: HR0323900011100328241
VALUTA: EUR, HRK

Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR5023400091110665237
VALUTA: HRK
Linkovi

Sva prava pridržana © Copyright 2008-2015 | Datum zadnje izmjene: 23.01.2015. |  Razvoj i podrška:  IN2 d.o.o.