DOBRODOŠLI NA WEB-STRANICE UDRUGE "PRSTEN"
Udruga Hrvata BiH "PRSTEN" vodeća je, nepolitička i neprofitna Udruga u Hrvatskoj za promicanje i zaštitu tradicije, kulture, gospodarske suradnje, druženja i humanitarnog djelovanja Hrvata u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, s ciljem očuvanja temeljnih vrijednosti i jedinstva hrvatskog naroda i njegova prosperiteta. Organizirana je kao nevladina, nepolitička, neprofitna organizacija, a financira se članarinama, sponzorstvima i donacijama dobrih ljudi.

 
 
 
 
Prsten Skip Navigation Links

vlj
8

Program rada Kluba znanstvenika za 2016. godine

Program rada za 2016. godinu je sukladan općem programskom cilju kluba Klub a to je „povezivanje i suradnja znanstvenika i članova Udruge Prsten u svrhu promicanja, razvoja i očuvanja prosvjetnih, znanstvenih, kulturnih, gospodarskih, informacijskih i povijesnih vrednota i postignuća Hrvata i drugih građana iz Bosne i Hercegovine“.


U skladu s općim ciljem, djelatnosti Kluba bi se i u 2016. odvijale kroz:

 

 • organiziranje znanstvenih skupova, okruglih stolova, rasprava, javnih predavanja i tribina o temama vezanim za djelovanje Udruge Prsten;
 • suradnju u izdavanju časopisa i drugih znanstvenih i stručnih publikacija;
 • suradnju s odgovarajućim asocijacijama, akademijama znanosti, obrazovnim i znanstvenim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu;
 • skrb o razvoju znanstvenoga podmlatka.


Kao aktivnosti predlažu se:

 

 • nastavak ažuriranja evidencije članova Kluba te aktivnosti na proširenju članstva;
 • na temelju prethodnog značajnija distribucija informacija bitnih za članove Kluba i UBH Prsten;
 • rad na promociji Kluba u prilikama kada je to moguće;
 • priprema i održavanje okruglih stolova, tribina i znanstveno-stručnog skupa;
 • u glasilu Prsten objavljivati priloge o djelovanju Kluba znanstvenika i druge znanstvene priloge;
 • sve aktivnosti bi se odvijale u suradnji s drugim Klubovima Udruge, a pojedine bi se organizirale u suradnji s Hrvatskom Paneuropskom unijom, Maticom Hrvatske, HKD Napredak te, teme vezane za poljoprivredu, u suradnji s Hrvatskim agroekonomskim društvom;
 • poticati aktivnije uključenje podružnica Udruge Prsten


Sjednice Vijeća Kluba


Planiraju se održati najmanje 2 sjednice Vijeća Kluba godišnje na kojima se pripremaju konkretne aktivnosti u provedbi programa rada Kluba.


Za 2016. godinu su planirane slijedeće tribine:

 • u suradnji s Hrvatskom Paneuropskom unijom tribina: „Čeka li Hrvatsku i BiH grčki scenarij?“; Zagreb
 • u suradnji s Hrvatskom Paneuropskom unijom i HAED-om tribina: „Mogućnosti ekološke proizvodnje u Bosanskoj Posavini“, Zagreb
 • u suradnji s Hrvatskom Paneuropskom unijom i HAED-om tribina: „Tla, šume i vode – neprocjenjiva bogatstva Bosne i Hercegovine i Hrvatske – resursi budućnosti“, BiH ili Hrvatska
 • U suradnji s Hrvatskom Paneuropskom unijom tribina „Kako ubrzati pristup Bosne i Hercegovine EU“, Zagreb
 • U suradnji U suradnji s Hrvatskom Paneuropskom unijom tribina: „Migracije Hrvata iz BiH prema RH i svijetu“
 • U suradnji U suradnji s Hrvatskom Paneuropskom unijom i HAED-om tribina: „Kako staviti u funkciju zemljište BiH Hrvata u iseljenim krajevima“
 • U suradnji a Maticom Hrvatskom i HAED-om tribine: Strateške odrednice poljoprivrednog razvitka Republike Hrvatske – nekoliko tema


Suradnja s drugim udrugama i ustanovama


Članovi Kluba sudjelovali bi po mogućnosti na skupovima i održavali predavanja u podružnicama Udruge, te osobito na poziv i u suradnji s udrugama i ustanovama iz Bosne i Hercegovine.


Prekogranična suradnja


Klub će sudjelovati u projektima prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.


Izdavačka djelatnost


Članovi Kluba sudjelovat će u pripremi publikacija vezanih uz skupove Kluba i Udruge te u prilozima za glasilo Prsten.


Zagreb, 8. veljače 2016.


Izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić
Izv. prof. dr. sc. Ivo Grgić

 |    Ispis stranice


Tagovi:    

blog comments powered by Disqus

KLUB ZNANSTVENIKA

Okuplja i povezuje znanstvenike i druge članove, koji imaju akademske znanstvene titule ili se bave znanstvenim radom, u okviru Udruge Hrvata BiH „Prsten“, a djeluje na području Republike Hrvatske sukladno Statutu Udruge i Zakonu o udrugama.


Programski cilj: Povezivanje i suradnja znanstvenika i članova Udruge bosanskih Hrvata „Prsten“ u svrhu promicanja, razvoja i očuvanja prosvjetnih, znanstvenih, kulturnih, gospodarskih, informacijskih i povijesnih vrednota i postignuća Hrvata i drugih građana iz Bosne i Hercegovine.

 

VIJEĆE KLUBA

Vijeće Kluba od devet članova čine predsjednik i zamjenik predsjednika Kluba i sedam članova izabranih na prijedlog predsjednika, vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti znanstvenih područja.

Vijeće Kluba razmatra i donosi program rada Kluba, izviješće o radu te druge aktivnosti vezane uz rad Kluba. Vijeće Kluba bira se na dvije godine, a mandat se može ponoviti.
 

PREDSJEDNIK KLUBA

 

prof.dr.sc. Ivo Grgić


• poljoprivredne znanosti
• Institucija: Agronomski fakultet Sveučilišta Zagrebu
• e-mail adresa: [email protected]

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA KLUBA

 

dr.sc. Krunoslav Zmaić

 

poljoprivredne znanosti
• Institucija: Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku
• e-mail adresa: [email protected]

 

ČLANOVI VIJEĆA:

 

1) Dr.sc. Vjekoslav Bratić


2) Mr.sc. Mario Raguž


3) Prof.dr.sc. Ivo Matić


4) Dr.sc. Vladimira Vuletić


5) Prof.dr.sc. Darko Tipurić


6) Dr.sc. Josip Burušić


7) Izv.prof.dr.sc. Viktor Milardić

KAKO POSTATI ČLANOM KLUBA ZNANSTVENIKA?

Član Kluba može biti državljanin Republike Hrvatske, strana osoba koja ima stalni ili privremeni boravak u Hrvatskoj i pravna osoba koja dragovoljno pristupi Klubu, sukladno Pravilima Kluba znanstvenika. Članovi su Kluba istodobno i članovi Udruge bosanskih Hrvata „Prsten“ sukladno odredbama Statuta Udruge.

Članovi Kluba mogu biti:

 • redoviti
 • počasni
 • pridruženi.
Redoviti i počasni članovi mogu biti fizičke, a pridruženi članovi pravne osobe.
Redoviti članovi Kluba mogu postati sveučilišni profesori i drugi članovi Udruge bosanskih Hrvata „Prsten“ koji imaju magisterij i doktorat znanosti, ili su se istaknuli svojim znanstvenim radom.
 
 

Kontaktirajte nas:
Udruga Hrvata BiH "Prsten"
Gajeva 2, 10 000 Zagreb.
10 000 Zagreb
tel: +385 1 6133 788
fax: +385 1 6133 797
web: www.udruga-prsten.hr
e-mail: [email protected]
Osnovni podaci:
OIB: 92653606230
Matični broj: 2005557

ŽIRO RAČUN:
Hrvatska poštanska banka d.d.
IBAN: HR0323900011100328241
VALUTA: EUR, HRK

Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR5023400091110665237
VALUTA: HRK
Linkovi

Sva prava pridržana © Copyright 2008-2015 | Datum zadnje izmjene: 23.01.2015. |  Razvoj i podrška:  IN2 d.o.o.