DOBRODOŠLI NA WEB-STRANICE UDRUGE "PRSTEN"
Udruga Hrvata BiH "PRSTEN" vodeća je, nepolitička i neprofitna Udruga u Hrvatskoj za promicanje i zaštitu tradicije, kulture, gospodarske suradnje, druženja i humanitarnog djelovanja Hrvata u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, s ciljem očuvanja temeljnih vrijednosti i jedinstva hrvatskog naroda i njegova prosperiteta. Organizirana je kao nevladina, nepolitička, neprofitna organizacija, a financira se članarinama, sponzorstvima i donacijama dobrih ljudi.

 
 
 
 
Prsten Skip Navigation Links

svi
16

Skupština Udruge Prsten

Raditi na stvaranju boljeg svijeta u kojem živimo

 

”Poteškoće i nevolje pokreću nas na razmišljanje i preispitivanje. Iskusili smo na različite načine strahote rata i nanesena nam je velika nepravda. Ali budućnost traži optimizam a u Prstenu se možemo međusobno poticati i raditi na  stvaranju boljeg svijeta,” istaknuo je u svom nadahnutom govoru novoizabrani predsjednik Udruge Mijo Marić

 

U prostorijama tvrtke M SAN Grupe, Buzin 10 u Zagrebu, održana je 10. svibnja 2014. izborna Skupština UBH Prsten na koju su pristigli članovi iz svih dijelova Hrvatske, podružnica i ogranaka. Kulturno-umjetničko društvo “Prsten” iz Varaždina  je prije početka službenog dijela Skupštine izvelo niz kola i  podsjetilo na potrebu očuvanja tradicije i običaja zavičaja.

Na početku je  223 člana Udruge pozdravio predsjednik Ilija Tolić i predložio članove radnih tijela koji su jednoglasno prihvaćeni. Za zapisničara Anita Ivkić, ovjerovitelji zapisnika Gordana Jelavić i Pavo Barišić. Radno predsjedništvo čine Marica Mikulić, zamjenica predsjednika; Marjan Jerković, predsjednik podružnice Osijek; Marko Pandurević, predsjednik podružnice Rijeka; Tonči Visković, predsjednik Foruma mladih i Ilija Tolić, predsjednik UBH Prsten. Članovi verifikacijske komisije su Ivan Matanović, Ivan Pandurević i Mislav Barišić te kandidacijske komisije Eva Mijatović, Dragica Šamija i Ivan Marčeta. Predsjedavajući Radnog predsjedništva bio je Pavo Barišić. Nakon usvajanja 14. točaka dnevnog reda usvojen je i Poslovnik o radu izborne Skupštine. Predsjednik Ilija Tolić predstavio je Izvješće o radu Udruge za razdoblje 15.12.2013.-10.05.2014. u kojem se osvrnuo na bogat niz humanitarnih, gospodarskih, kulturnih i drugih aktivnosti u radu središnjice Udruge, podružnica i ogranaka. Istaknuo je da je u Udrugu primljeno 185 fizičkih i 7 pravnih osoba što je više od 10% ukupnog članstva UBH Prsten. Glavni tajnik Marjan Biškić podnio je Izvješće o financijskom poslovanju  Udruge  a mišljenje NO o radu izabranih tijela upravljanja predstavio je Josip Šarić. O izmjenama i dopunama Statuta govorila je članica Povjerenstva za izmjene i dopune Statuta  Gordana Jelavić. U radu Povjerenstva sudjelovali su i Pavo Barišić, Iko Stanić  i Marjan Biškić. Najvažnije promjene u Statutu jesu osnivanje Suda časti, Upravni odbor s 50 članova, punopravno sudjelovanje počasnih predsjednika u radu Udruge te niz drugih promjena. Sve su promjene unesene kako bi tijela upravljanja  bolje funkcionirala. Nakon rasprave članovi Skupštine izglasali su promjene i novi statut. 

Novo vodstvo Udruge

Članovi Skupštine dali su svoj glas predloženim kandidatima, za predsjednika je izabran jedan od utemeljitelja Udruge, psiholog i psihoterapeut Mijo Marić a za zamjenika poduzetnik Pavo Zubak. Izabrani su i članovi Upravnog odbora, Suda časti i Nadzornog odbora. Nakon razrješnice starim članovima radnih tijela, glavni tajnik predstavio je prijedlog Programa rada udruge za iduće razdoblje 2014./2015. i pozvao sve članove da ga upotpune svojim prijedlozima. Istaknuo je i potrebu osnivanja sestrinske udruge u BiH zbog sve većeg broja takvih zahtjeva. U svom prvom predsjedničkom obraćanju Mijo Marić zahvalio je u svoje i zamjenikovo ime svim članovima na ukazanom povjerenju. Pozvao je na suradnju i, u ovim teškim ekonomskim vremenima, na iskazivanje humanosti, dobrote i pomirenja. ”Ako svaki član Udruge Prsten napravi dobro djelo, to je više od dvije tisuće dobrih djela. Možemo li programu rada pridodati da ćemo u PRSTENU makar jednom u idućoj godini odustati od zlouporabe svoje pozicije, materijalne ili intelektualne snage. Odreći se moći nije lako, ali veličina se mjeri sposobnošću odupiranja poteškoći. Možemo li u program rada ugraditi da ćemo u svom radu prednost davati sadržaju i da ćemo se od glasovanja i nadglasavanja suzdržavati kad god to bude moguće,” poručio je, uz odobrenje i pljesak svih nazočnih.

Nagradu Zlatna plaketa za najbolju podružnicu u 2013. godini dobila je riječka podružnica na čelu s predsjednikom Markom Pandurevićem. Nagradu za uspješan rad podružnice uručili su bivši i  novi predsjednik, Ilija Tolić i Mijo Marić.

Na kraju su dobrom ozračju na Skupštini pridonijeli i članovi KUD-a "Izvor" Viškovo, Rijeka odigravši niz kola svoga kraja. Druženje, pjesma i kolo nastavljeni su uz bogati domjenak, razmjenu mišljenja i ideje za dobru budućnost naše Udruge.

GALERIJA FOTOGRAFIJA


 

 |    Ispis stranice


Tagovi:    

blog comments powered by Disqus

SKUPŠTINA UDRUGE

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge. Skupštinu čine tijela upravljanja, članovi Upravnog odbora, članovi Nadzornog odbora i Suda časti i najmanje 5 %  ostalih članova Udruge.

Skupština redovito zasijeda najmanje jedanput u tijeku godine, dok se izborna sjednica održava svake dvije godine.

NADLEŽNOST SKUPŠTINE

Skupština Udruge nadležna je za obavljanje sljedećih poslova:

  • donosi i mijenja Statut i druge akte Udruge
  • bira i razrješava članove Upravnog odbora, predsjednika Udruge, zamjenika
  • predsjednika Udruge, članove Nadzornog odbora i predsjednika Nadzornog odbora, članove Suda časti i predsjednika Suda časti,
  • utvrđuje politiku djelovanja i razvitka Udruge,
  • donosi financijski plan i usvaja završni račun Udruge,
  • odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku Udruge,
  • imenuje počasne članove Udruge,
  • donosi Kodeks časti,
  • donosi sve odluke u svezi s radom Udruge za koji nije nadležan Upravni odbor
  • ili predsjednik Udruge.
 
 
 
 

Kontaktirajte nas:
Udruga Hrvata BiH "Prsten"
Gajeva 2, 10 000 Zagreb.
10 000 Zagreb
tel: +385 1 6133 788
fax: +385 1 6133 797
web: www.udruga-prsten.hr
e-mail: [email protected]
Osnovni podaci:
OIB: 92653606230
Matični broj: 2005557

ŽIRO RAČUN:
Hrvatska poštanska banka d.d.
IBAN: HR0323900011100328241
VALUTA: EUR, HRK

Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR5023400091110665237
VALUTA: HRK
Linkovi

Sva prava pridržana © Copyright 2008-2015 | Datum zadnje izmjene: 23.01.2015. |  Razvoj i podrška:  IN2 d.o.o.