DOBRODOŠLI NA WEB-STRANICE UDRUGE "PRSTEN"
Udruga bosanskih Hrvata "PRSTEN" vodeća je, nepolitička i neprofitna Udruga u Hrvatskoj za promicanje i zaštitu tradicije, kulture, gospodarske suradnje, druženja i humanitarnog djelovanja Hrvata u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, s ciljem očuvanja temeljnih vrijednosti i jedinstva hrvatskog naroda i njegova prosperiteta. Organizirana je kao nevladina, nepolitička, neprofitna organizacija, a financira se članarinama, sponzorstvima i donacijama dobrih ljudi.

 
 
 
 
Prsten Skip Navigation Links

svi
26

Poticaji i kako do njih?

Na zajedničkoj tribini Kluba znanstvenika UBH Prsten organiziranoj u suradnji s Hrvatskom Paneuropskom unijom i Hrvatskim agroekonomskim društvom održanoj 26. svibnja 2015. u dvorani Hrvatske Paneuropske unije pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske Tanja Dalić govorila je o temi ”Poticaji za zapošljavanje – prilika za sve ili?“

    

Na početku tribine okupljene je u ime organizatora pozdravio voditelj prof. dr. sc. Ivo Grgić s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Hrvatskog agroekonomskog društva i zamjenik predsjednika Kluba znanstvenika UBH Prsten. U uvodnom dijelu izlaganja pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske Tanja Dalić naglasila je kako je potrebno u javnosti objavljivati pozitivne istinite podatke o nezaposlenosti i građane koji traže posao informirati o svim mjerama aktivne politike zapošljavanja. One su kreirane prema ciljanim skupinama, a obuhvaćaju praktički sve skupine tražitelja zaposlenja: paket mjera za mlade ”mladi i kreativni“, za posebne skupine ”i posebnost je prednost“, za osobe s invaliditetom ”uključeni“, za starije osobe ”važno je iskustvo“, za dugotrajno nezaposlene ”i mi smo za novi posao i učenje“, mjere za osobe romske nacionalne manjine, zatim mjera ”važno je očuvati radno mjesto“ kojom se sprečava otpuštanje zaposlenih osoba te paket mjera za žene.

 

- Migracije o kojima se priča u posljednje vrijeme posljedica su slobode u Europskoj uniji i očekivano je da je ulazak i izlazak iz zemlje sada povećan. Ljudi odlaze, ali se i vraćaju – kazala je pomoćnica ministra Tanja Dalić, potkrijepivši tvrdnju o sličnim trendovima i u drugim zemljama članicama EU-a. Za potpore pri zapošljavanju iz proračuna RH predviđeno je 520 milijuna kuna sredstava, a jednako toliko i iz fondova Europske unije.

 

U sklopu potpora koje mogu koristiti poslodavci i posloprimci u privatnom sektoru manje su poznate mjere koje obuhvaćaju potpore za zapošljavanje upravitelja zadruga, za sezonske radnike koji tri godine po šest mjeseci rade kod istog poslodavca te imaju pravo na 60 posto plaće u razdoblju izvan turističke sezone. U sklopu mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za VŠS, VSS i obrtnička zanimanja u vezanom obrtu povećana je naknada s 1600,00 kuna na 2400,00 plus prijevoz do 1000,00 kuna.

 

Iznosi potpora kreću se od 10.900,00 do 52.500,00 kuna. Za velike tvrtke mjere iznose 30 posto bruto plaće, 50 posto su za srednje i male poduzetnike, dok za osobe s invaliditetom iznose 75 posto. Kriteriji za potporu jest da se poveća broj neto zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci, ili postoje opravdano upražnjena radna mjesta kao što je dobrovoljni prekid rada, nesposobnost za rad, umirovljenje, dobrovoljno skraćivanje radnog mjesta, prekid zaposlenja zbog povrede radne obveze. Hrvatski zavod za zapošljavanje prati redovitost isplata plaća, doprinosna i poreza, te otpuštanje radnika prije i nakon dobivanja potpore.

 

Mjere ne mogu koristiti poslodavci koji unatrag šest mjeseci imaju poslovno uvjetovane otkaze, nepodmirene dugove prema državi, oni koji plaće i sredstava za rad koriste iz proračuna, vlasnici, suvlasnici, osnivači, članovi uprave, direktori, prokuristi, zatim OPG-ovi koji nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak, poslodavci bez zaposlenika unatrag šest mjeseci.

 

U 2014. godini ukupan broj privatnih poslodavaca koji je koristio mjere potpore je 20676. Uz pomoć stručne pomoći koju pruža potpore za samozapošljavanje ”Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto“ i u sezonskom obrtu ”Tvoja inicijativa – tvoje sezonsko radno mjesto“ iznose 25.000,00 kuna. Za mjeru ”Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto u zelenom gospodarstvu“ potpora iznosi 27.000,00 kuna. Za osobe koje se prvi put zapošljavaju, ili bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala, te mlađe od 30 godina, oslobođeni su obveze plaćanja doprinosa na plaću u iznosu od 17,2 posto, na godinu dana u prvom slučaju, dvije godine u drugom i 5 godina u trećem.

 

Mjere su također predviđene i za programe usavršavanja i osposobljavanja ”učim uz posao“, ”Znanje se isplati i za zaposlene“, ”I mladi uče za posao“, ”Učenjem do poduzetnika“, ”Osposobljavanje na radnom mjestu“, ”Osposobljavanje za samozapošljavanje“ koje su popraćene financijskim sufinanciranjem.

 

Od 4. srpnja 2013. omogućeno je osobama koje obavljaju registriranu poljoprivrednu djelatnost ili su nositelji OPG-a korištenje vaučera za prodaju vlastitih proizvoda na malo, izvan prodavaonice. Zakon o poticanju zapošljavanja na privremenim/povremenim poslovima u poljoprivredi omogućuje jednostavnije sezonsko zapošljavanje dnevnim angažiranjem kroz vrijednosni kupon (vaučer) kojim se unaprijed plaćaju doprinosi za obvezna osiguranja.

 

- Nakon svih ekonomskih procesa kroz koje je prošla Hrvatska bitno je graditi zdrave poduzetničke odnose, riješiti problem neisplate plaća. Cilj poduzetništva nije bogaćenje pojedinaca ili vlasnika – zaključila je pomoćnica ministra

 
 
 
 
 |    Ispis stranice


Tagovi:    

blog comments powered by Disqus

KLUB ZNANSTVENIKA

Okuplja i povezuje znanstvenike i druge članove, koji imaju akademske znanstvene titule ili se bave znanstvenim radom, u okviru Udruge bosanskih Hrvata „Prsten“, a djeluje na području Republike Hrvatske sukladno Statutu Udruge i Zakonu o udrugama.


Programski cilj: Povezivanje i suradnja znanstvenika i članova Udruge bosanskih Hrvata „Prsten“ u svrhu promicanja, razvoja i očuvanja prosvjetnih, znanstvenih, kulturnih, gospodarskih, informacijskih i povijesnih vrednota i postignuća Hrvata i drugih građana iz Bosne i Hercegovine.

 

VIJEĆE KLUBA

Vijeće Kluba od devet članova čine predsjednik i zamjenik predsjednika Kluba i sedam članova izabranih na prijedlog predsjednika, vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti znanstvenih područja.

Vijeće Kluba razmatra i donosi program rada Kluba, izviješće o radu te druge aktivnosti vezane uz rad Kluba. Vijeće Kluba bira se na dvije godine, a mandat se može ponoviti.
 

PREDSJEDNIK KLUBA

 

prof.dr.sc. Ivo Grgić


• poljoprivredne znanosti
• Institucija: Agronomski fakultet Sveučilišta Zagrebu
• e-mail adresa: igrgic@agr.hr

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA KLUBA

 

dr.sc. Krunoslav Zmaić

 

poljoprivredne znanosti
• Institucija: Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku
• e-mail adresa: kzmaic@pfos.hr

 

ČLANOVI VIJEĆA:

 

1) Dr.sc. Vjekoslav Bratić


2) Mr.sc. Mario Raguž


3) Prof.dr.sc. Ivo Matić


4) Dr.sc. Vladimira Vuletić


5) Prof.dr.sc. Darko Tipurić


6) Dr.sc. Josip Burušić


7) Izv.prof.dr.sc. Viktor Milardić

KAKO POSTATI ČLANOM KLUBA ZNANSTVENIKA?

Član Kluba može biti državljanin Republike Hrvatske, strana osoba koja ima stalni ili privremeni boravak u Hrvatskoj i pravna osoba koja dragovoljno pristupi Klubu, sukladno Pravilima Kluba znanstvenika. Članovi su Kluba istodobno i članovi Udruge bosanskih Hrvata „Prsten“ sukladno odredbama Statuta Udruge.

Članovi Kluba mogu biti:

  • redoviti
  • počasni
  • pridruženi.
Redoviti i počasni članovi mogu biti fizičke, a pridruženi članovi pravne osobe.
Redoviti članovi Kluba mogu postati sveučilišni profesori i drugi članovi Udruge bosanskih Hrvata „Prsten“ koji imaju magisterij i doktorat znanosti, ili su se istaknuli svojim znanstvenim radom.
 
 

Kontaktirajte nas:
Udruga bosanskih Hrvata "Prsten"
Ulica grada Vukovara 235
10 000 Zagreb
tel: +385 1 6133 788
fax: +385 1 6133 797
web: www.udruga-prsten.hr
e-mail: prsten@udruga-prsten.hr
Osnovni podaci:
OIB: 92653606230
Matični broj: 2005557

ŽIRO RAČUN:
Hrvatska poštanska banka d.d.
IBAN: HR0323900011100328241
VALUTA: EUR, HRK

Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR5023400091110665237
VALUTA: HRK
Linkovi

Sva prava pridržana © Copyright 2008-2015 | Datum zadnje izmjene: 23.01.2015. |  Razvoj i podrška:  IN2 d.o.o.