DOBRODOŠLI NA WEB-STRANICE UDRUGE "PRSTEN"
Udruga bosanskih Hrvata "PRSTEN" vodeća je, nepolitička i neprofitna Udruga u Hrvatskoj za promicanje i zaštitu tradicije, kulture, gospodarske suradnje, druženja i humanitarnog djelovanja Hrvata u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, s ciljem očuvanja temeljnih vrijednosti i jedinstva hrvatskog naroda i njegova prosperiteta. Organizirana je kao nevladina, nepolitička, neprofitna organizacija, a financira se članarinama, sponzorstvima i donacijama dobrih ljudi.

 
 
 
 
Prsten Skip Navigation Links

lis
14

ODRŽANA 6. IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UBH

9.listopada 2011.godine, na 6.obljetnicu postojanja udruge "Prsten", u Hotelu Zovko, Sesvete, održana je redovita skupština na kojoj se raspravljalo po sljedećim točkama dnevnog reda:

 

1.     Izbor radnih tijela (zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i radnog predsjedništva),

2.     Usvajanje Poslovnika o radu Izvještajne skupštine,

3.     Izvješće o radu Udruge za razdoblje 14.06.2010- 09.10.2011.,

4.     Izvješće o financijskom poslovanju Udruge za 14.06.2010- 09.10.2011.,

5.     Nalaz i mišljenje NO o radu izabranih tijela upravljanja Udruge Prsten,

6.     Rasprava o izvješćima 3. i 4. točke dnevnog reda i usvajanje izvješća,

7.     Prijedlog Programa rada za razdoblje 09.10.2011- 09.10 2012.,

8.     Prijedlog financijskog plana za razdoblje 09.10.2011- 09.10 2012.,

9.     Rasprava i usvajanje Programa rada i financijskog plana Udruge Prsten,  

10.   Usvajanje Kodeksa časti Udruge Prsten  

11.    Razno

 

DOKUMENTA USVOJENA NA SKUPŠTINI:

 

Financijsko izvješće 2010.

Izvješće o radu Udruge

Organizacija i program rada udruge 2011_2012

 

 |    Ispis stranice


Tagovi:    

blog comments powered by Disqus

SKUPŠTINA UDRUGE

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge. Skupštinu čine tijela upravljanja, članovi Upravnog odbora, članovi Nadzornog odbora i Suda časti i najmanje 5 %  ostalih članova Udruge.

Skupština redovito zasijeda najmanje jedanput u tijeku godine, dok se izborna sjednica održava svake dvije godine.

NADLEŽNOST SKUPŠTINE

Skupština Udruge nadležna je za obavljanje sljedećih poslova:

  • donosi i mijenja Statut i druge akte Udruge
  • bira i razrješava članove Upravnog odbora, predsjednika Udruge, zamjenika
  • predsjednika Udruge, članove Nadzornog odbora i predsjednika Nadzornog odbora, članove Suda časti i predsjednika Suda časti,
  • utvrđuje politiku djelovanja i razvitka Udruge,
  • donosi financijski plan i usvaja završni račun Udruge,
  • odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku Udruge,
  • imenuje počasne članove Udruge,
  • donosi Kodeks časti,
  • donosi sve odluke u svezi s radom Udruge za koji nije nadležan Upravni odbor
  • ili predsjednik Udruge.
 
 
 
 

Kontaktirajte nas:
Udruga bosanskih Hrvata "Prsten"
Ulica grada Vukovara 235
10 000 Zagreb
tel: +385 1 6133 788
fax: +385 1 6133 797
web: www.udruga-prsten.hr
e-mail: prsten@udruga-prsten.hr
Osnovni podaci:
OIB: 92653606230
Matični broj: 2005557

ŽIRO RAČUN:
Hrvatska poštanska banka d.d.
IBAN: HR0323900011100328241
VALUTA: EUR, HRK

Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR5023400091110665237
VALUTA: HRK
Linkovi

Sva prava pridržana © Copyright 2008-2015 | Datum zadnje izmjene: 23.01.2015. |  Razvoj i podrška:  IN2 d.o.o.